Marriott Thailand Business Council และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) เป็นเจ้าภาพจัดงาน Fight Night นำรอยยิ้มคืนแก่เด็กๆที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

Marriott Thailand Business Council และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand)  เป็นเจ้าภาพจัดงาน Fight Night  นำรอยยิ้มคืนแก่เด็กๆที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

Marriott Thailand Business Council และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thail…

Read More

จ.ขอนแก่น ดึงผู้จัดหางานชั้นนำ จัดโครงการ “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” ครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่ เดินหน้าสร้างความเข้าใจตลาดแรงงาน 4.0 กระตุ้นแรงงานให้เกิดการปรับตัว เพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

จ.ขอนแก่น ดึงผู้จัดหางานชั้นนำ จัดโครงการ “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” ครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่  เดินหน้าสร้างความเข้าใจตลาดแรงงาน 4.0 กระตุ้นแรงงานให้เกิดการปรับตัว  เพิ่มทักษะให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

จ.ขอนแก่น ดึงผู้จัดหางานชั้นนำ จัดโครงการ “ดิจิทัล จ๊อบแฟร์ 2018” ครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่ เดิน…

Read More

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ เข้าพบ ฯพณฯ มท.๑ เพื่อหารือกรอบความร่วมมือโครงการประชารัฐ

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ เข้าพบ ฯพณฯ มท.๑ เพื่อหารือกรอบความร่วมมือโครงการประชารัฐ

ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ เข้าพบ ฯพณฯ มท.๑ เพื่อหารือกรอบความร่วมมือโครงการประชารัฐ    ดร.ว…

Read More