MR.&MISS BANGKOK STAR 2019 เวทีเฟ้นหาหนุ่มสาวก้าวสู่ถนนบันเทิง

นับเป็นเวทีฉีกแนวจากการประกวดอื่น ๆ สำหรับ “MR.&MISS BANGKOK STAR 2019” ที่เปิดเวทีเป็…

Read More