เน้นสร้างบางปลาม้า สุพรรณฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่

เน้นสร้างบางปลาม้า สุพรรณฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่

เน้นสร้างบางปลาม้า สุพรรณฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใหม่   นายปัญญา ไกรทัศน์ กรรมการผู…

Read More

ก.อุตฯ ชู ชุมชนย่านเก่าวังกรดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองพิจิตร

ก.อุตฯ ชู ชุมชนย่านเก่าวังกรดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองพิจิตร

ก.อุตฯ ชู ชุมชนย่านเก่าวังกรดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองพิจิตร   กระทรว…

Read More