‘อาต้อย’ ฟื้นไข้! บันทึกเพลง “แด่เธอ” ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

‘อาต้อย’ ฟื้นไข้! บันทึกเพลง “แด่เธอ” ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ กำลังรักษาอาการป่วยจากโรคมะ…

Read More