ปฐมฤกษ์แห่งการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี

ปฐมฤกษ์แห่งการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี

ปฐมฤกษ์แห่งการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี   ครั้งแรก กับปฐมฤกษ์เริ่มบูรณะพ…

Read More