รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”

รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”

รัฐจัดอบรม ฝึกทักษะ พัฒนา “โฆษกกระทรวง”    คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  (ก…

Read More

สำนักงานเขตบางคอแหลม จัดบรรยายพิเศษอุดมการณ์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สำนักงานเขตบางคอแหลม จัดบรรยายพิเศษอุดมการณ์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

สำนักงานเขตบางคอแหลม จัดบรรยายพิเศษอุดมการณ์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   วันอาทิต…

Read More