พี่น้อง ‘อยู่วิทยา’ ขอโทษสังคมส่งจดหมายถึงสื่อ เรียกร้อง ‘บอส’ แสดงความกระจ่าง

ครอบครัว “อยู่วิทยา” ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชน มีเนื้อหาระบุว่า จดหมายเปิดผนึกจากพี…

Read More