คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารซีพี ออลล์ เป็นประธานในพิธี “บุญสลากภัตกับ ๙ เจ้าอาวาส” เนื่องในโอกาส “ครบรอบ ๒๒ ปี เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหารซีพี ออลล์ เป็นประธานในพิธี “บุญสลากภัตกับ…

Read More