มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ วันจันทร์ที่ 27…

Read More