มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา วันเสา…

Read More