ใช้ ม.44 ตั้งสรรเสริญรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้ ม.44 ตั้งสรรเสริญรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้ ม.44 แต่งตั้งสรรเสริญรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 15.00 …

Read More