บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ ชวนปลูกต้นไม้ ลดมลพิษ PM2.5 เพื่อเพิ่มออกซิเจน ให้โลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

16 ก.ย. 63 แจกต้นไม้ ฟรี ✔️เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 📍แจกบริเวณสถานีหม…

Read More