“ไดกิ้น” นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มไดกิ้นประเทศไทย ร่วม 100 ชีวิต มอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในโครงการ “ปันรักให้น้อง”

“ไดกิ้น” นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มไดกิ้นประเทศไทย ร่วม 100 ชีวิต  มอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในโครงการ “ปันรักให้น้อง”

“ไดกิ้น” นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มไดกิ้นประเทศไทย ร่วม 100 ชีวิต มอบโอกาสทางการศึกษาใ…

Read More