MCKIDS.basic by ครูพี่จอย

ปฎิเสธไม่ได้ว่า โชค”คือส่วนสำคัญของ “ความสำเร็จ” แต่ความสำเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความโชคดี…

Read More