การประชุม หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

การประชุม หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ธนาธิ…

Read More