มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ

dsc00479_resize

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  มอบข้าวสาร จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  ผ่านพลตำรวจโท ชินทัต มีศุข  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 438 กระสอบ และแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 262 กระสอบ

dsc00499_resize

 โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ , คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ,  คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ , คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการมูลนิธิฯ , คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิฯ ,  คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ/รักษาการผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  ร่วมในพิธีมอบ  ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

Related posts