ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล แถลงนโยบายช่วยเหลือสังคม

ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล แถลงนโยบายช่วยเหลือสังคม 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ผู้ว่ามารศรี  สกุลหลิว  พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ว่าการภาค เดินทางมาเยือน ให้กำลังใจสโมสรโรตารีพญาไท โดย มี ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ จารุพิศาลสมบัติ นายกสโมสรโรตารี่พญาไท และอนุชา นวลจำรัสศรี (Andee) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ โดยมีการ แถลงนโยบาย ในการช่วยเหลือสังคม  ในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Related posts