สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ร่วมกับกองทัพเรือและกรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

4225342

สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ร่วมกับกองทัพเรือและกรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ร่วมกับกองทัพเรือและกรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเป็นการเทิดพระเกียรติในพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดงานเป็นครั้งที่ 38 ปีนี้ทางสมาคมฯได้จัดการคัด เลือกพ่อตัวอย่างทั่วประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 379 คน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทึ่มีความประพฤติดี 120 ทุน ซึ่งจะจัดงานขึ้นที่ หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว

4225340

การจัดงานวันพ่อแห่งชาตินี้ โดยมี พันตำรวจเอกพลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา. พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมของทางสมาคมฯจัดมาถึง 38 ปีโดยถือเป๊นประเพณีอย่าง ต่อเนื่อง ในวันคล้ายพระราชสมภพรวมทั้งเป็นการเทิดทูนพระคุณพ่อ และ ยกย่องพ่อที่มีต่อสังคมและครอบครัว นอกจากการจัดงาน ภายในงานยังมีการจัดประกวดการร้องเพลงพ่อโดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นก่อนหน้านั้น ชิงถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานรางวัลให้ การแจกรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แจกทุนการศึกษานักเรียนดี การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่กองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ตั้งแต่เช้าจนเสร็จสิ้นพิธึการ แล้วร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา ถวายความความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยพร้อมเพรียงกันจึงขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยกันในงานวันพ่อแห่งชาติครั้งนี้

4225343     4225349

4225348

Related posts