กอร.พระราชพิธีฯแจงข้อควรปฏิบัติ-ข้อห้ามงานพระราชพิธี

aabbcc111

กอร.พระราชพิธีฯแจงข้อควรปฎิบัติ-ข้อห้ามงานพระราชพิธี

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 ต.ค. ที่ศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรหอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) ประกอบด้วยตัวแทนจากกรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าวเรื่อง “คติ ความเชื่อ การจัดสร้าง และประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศ แนวปฏิบัติงานพระราชพิธีฯ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและจิตอาสาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ”

นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวถึงความเชื่อในการจัดสร้างศิลปกรรมประกอบการจัดสร้าประติมากรรมประดับพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ในครั้งนี้มีการสร้างประติมากรรมกว่า 800 ชิ้น สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 มากที่สุด ออกแบบโดยยึดตามแบบโบราณราชประเพณี เช่น การออกแบบพระเมรุมาศจะสื่อถึงเขาพระสุเมรุ เพื่อสื่อถึงความเป็นสรวงสวรรค์ มีเทพเทวดาทั้งแบบยืนและแบบนั่งรอบพระเมรุมาศ ถือเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดให้กับพระองค์ หรือการจัดสร้างสระอโนดาตประกอบพระเมรุมาศ ก็จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการดำเนินงานพระราชพิธี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่า ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 76 แห่งดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ทุกแห่งแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 802 แห่ง แบ่งเป็นซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง จำนวน 649 แห่ง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก จำนวน 153 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกอำเภอดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกัน

ในส่วนของการก่อสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์หรือพระจิตกาธานของประชาชนในส่วนภูมิภาค ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรับผิดชอบในส่วนของจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง จำนวน 76 แห่ง ส่วนกรมการปกครองจะรับผิดชอบในส่วนของอำเภอที่มิได้เป็นที่ตั้งของพระเมรุมาศจำลอง โดยจะดำเนินการจัดสร้างพระจิตกาธานตามแบบแปลนของทางกรมโยธาธิการฯ จำนวน 802 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจุดก่อสร้างพระจิตกาธานจะอยู่ห่างจากซุ้ มถวายดอกไม้จันทน์ 20-30 ม. โดยในส่วนการก่อสร้างของจังหวัด 76 แห่งคืบหน้าแล้วร้อยละ 90  มีกำหนดเสร็จภายในวันที่ 20 ต.ค. ในส่วนของอำเภอ 802 แห่ง คืบหน้าแล้วร้อยละ 72.65 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ต.ค.

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของทุกจังหวัดได้จัดตั้ งกองอำนวยการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จังหวัด โดยมีผู้ว่าฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ มีองค์ประกอบจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เพื่อประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ในส่วนของไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศจำลองนั้น ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจะดำเนินการจัดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอในจังหวัดภายในวันที่ 24 ต.ค. ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ เหมาะสมทุกจังหวัดต่อไป

สำหรับการใช้โดรนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามแนวทางของ กอร.พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนด โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรวบรวมการแจ้งครอบครองโดรน รวมทั้งการอนุญาตใช้ในพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยจะเสนอให้กอร.พระราชพิธีฯทราบ เพื่อกำกับดูแลความเป็นเอกภาพจัดระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการขออนุญาตใช้โดรนจะต้องเป็นโดรนของหน่วยงานราชการเท่านั้น

aabbcc222

นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า

 

8 ข้อควรปฎิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

1. แสดงบัตรประชาชนผ่านจุดคัดกรองและพกพาบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ตลอดเวลา

2. เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วให้จับจองพื้นที่บริเวณทางเท้าริมถนนมหาราช ถนนมหาไชย ยาวไปจนถึงศาลหลักเมืองเฉพาะฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเท่านั้น

3. อยู่ในอาการสุภาพน้อมน้อมถวายความอาลัยอย่างสำรวม

4. ถอดหมวกและกรมกราบเมื่อริ้วขบวนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินผ่าน

5. เครื่องแต่งกาย บุรุษ และสุภาพสตรี สวมเสื้อดำ กางเกงขายาวและกระโปรงดำ รองเท้าสุภาพหุ้มส้นสีดำ ส่วนจิตอาสา แต่งชุดจิตอาสาพระราชทาน สามารถสวมรองเท้าผ้าใบได้ทั้งนี้ตามความเหมาะสมการปฎิบัติงาน สามารถนำลมพัดหมวกแว่นตากันแดดเพื่อกันแดดและฝนได้โดยควรเป็นสีดำหรือโทนสีสุภาพ ทั้งนี้สามารถถ่ายภาพโดยใช้กล้องธรรมดา และกล้องโทรศัพท์มือถือได้

6. พบเฉพาะสิ่งของจำเป็นเตรียมความพร้อมร่างกาย

7. ห้ามถ่ายภาพในเขตราชวัติ

8. ไม่อนุญาตให้จิตอาสานำผู้ติดตามเข้าบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

และ 7 ข้อของดกระทำได้แก่

1. งดพกพาอาวุธ วัตถุโลหะที่อาจเป็นอันตรายเข้าพื้นที่เด็ดขาด

2. งดสวมใส่ยีนส์ เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อแขนกุด และสายเดี่ยว

3. งดเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”

4. อยู่ในอาการสำรวม งดหยอกล้อกัน

5. งดถ่ายภาพโดยกล้องเลนส์ซูม และงดใช้ขาตั้งกล้อง

6. หลีกเลี่ยงการใช้ ร่ม พัด หมวก แว่นตากันแดด หลากสี

7. ไม่ออกนอกพื้นที่ ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ ไม่วิ่งตัดหน้า กีดขวางริ้วขบวน

 

 

aabbcc333     aabbcc444

Related posts