สมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

สมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจัดประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

วันนี้ (18 ต.ค.60) เวลา 14.00 น.นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายสินธ์ไชย วัฒนาศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท

rsz_patta2

ในการประชุมครั้งนี้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ได้กล่าวถึงกำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ในส่วนภูมิภาค) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ตามกำหนดการที่แจ้งและในส่วนของเมืองพัทยาได้ทำการประชาสัมพันธ์การรณรงค์เก็บขยะชายหาด ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. บริเวณชายหาด พัทยากลาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์แผ่นเพลงซีดีเพื่อเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ที่มีความยิ่งใหญ่ เรือรบมิตรประเทศ และเรือรบของกองทัพเรือจะจอดทอดสมอร่วมกันในอ่าวพัทยา กว่า 50 ลำ อันถือได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ ที่จะเฉลิมฉลองการก่อตั้ง 50 ปีอาเซียน ในระหว่าง 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 นี้

rsz_patta3     rsz_patta4

หลังจากนั้นนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยาได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม 2560 และในช่วงท้ายได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้วการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดย ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการฝ่ายบริหารและจัดการ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

rsz_patta5     rsz_patta6

rsz_1patta7

Related posts