นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายก อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด นำข้าราชการ ผู้นำชุมชน พสกนิกร ต.ตะเคียน ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่10

               วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา  17.30 น. หน้าลานพิธีองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และ เป็นผู้นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่10  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา โดยมีผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พร้อมพนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน พสกนิกรตำบลตะเคียน ร่วมถวายพระพรในพิธีดังกล่าว

               นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กล่าวว่า วันนี้ตนเองและผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน รวมถึงพสกนิกรชาวไทยและชาวตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ก่อนที่ตนเองและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และประชาชนชาวตำบลตะเคียนจะร่วมพิธีในการถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน

               ที่ผ่านมาในปี 2565 ภายใต้การนำของตนเอง ที่ได้ความรักสามัคคีของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทุกๆฝ่ายและผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ในการปลูกป่า สร้างจิตสำนึกประชาชนในการรักษ์ต้นไม้ รักป่าไม้ การร่วมกิจกรรมรักถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยคนยากไร้ซ่อมแซมบ้านเพิงพัก สร้างบ้านต่อเติมให้กับผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เสมอมา

               นางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสรวงสวรรค์  โปรดประสิทธิ์ประสาทพระพร อภิบาลและปกปักรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณเกริกไกร พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

Related posts