ตม.อุทัยธานี บริการด้วยใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส “การทำงาน คือ การทำบุญ” 

               ตม.อุทัยธานี บริการด้วยใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส “การทำงาน คือ การทำบุญ”  วันนี้จะ ได้พบกับ ตำรวจยุคใหม่ ที่รับใช้ประชาชน เชิญสัมผัส กิจกรรม ที่น่ารัก น่าชื่นชม พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี ร่วมกับ ข้าราชการตำรวจ โดย ตม.จว.อุทัยธานี จัดตู้น้ำดื่ม บริการเครื่องดื่ม นมกล่อง น้ำดื่ม กาแฟ และเครื่องดื่มชูกำลัง แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ    ในการนี้วันนี้ ได้ถวายน้ำปานะแดพระภิกษุสงฆ์ที่มายื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้อง ในการบริการประชาชน การทำงาน คือ การทำบุญ สาธุ

Related posts