นายอำเภอเขาค้อ นำทีมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ สู่โคกหนองนาโมเดล

นายอำเภอเขาค้อ นำทีมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ สู่โคกหนองนาโมเดล

นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ/ผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพขรบูรณ์  นางอัจฉรา คะสีทอง พัฒนาการอำเภอเขาค้อ  ดร.เอกพงษ์ ทรัพย์เมฆ นายกองค์การบริหารตำบลทุ่งสมอ นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอเขาค้อ  นายเมธา คชาภิขาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดเพขรบูรณ์  นายธงชัย กฤตยามงคลชัย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ  และนายปกาศิต มาถึง กำนันตำบลทุ่งสมอ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ได้ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกันในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนองนาโมเดล เช่นการทดลองปลูกข้าวไร่ในบ่อซีแมนต์ การปลูกพืชผัก ต่างๆตามริมบ่อน้ำ ในช่วงน้ำลด เลี้ยงปลา โดยวิธีให้อาหารจากฟางข้าว และมูลสัตว์ (ทำแซนด์วิชอาหารปลา) เป็นต้น ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้และการพัฒนาเพื่อความสำเร็จยั่งยืนกับวิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ ต่อไป ณ.ฟอเรส ฮิลล์ 1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพขรบูรณ์

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ คุณเมธาวี กลมแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนฟอเรสฮิลล์ เขาค้อ

โทร 081-258-8524

Related posts