ททท. ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการลงทะเบียน SHA สำหรับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนเพื่อรับมาตรฐาน SHA สำหรับผู้ประกอบการทั้ง 10 ประเภทกิจการ ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น G อาคาร ททท. ระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า จากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว Thailand Reopening ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและการให้บริการ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เห็นได้จากมีความประสงค์ลงทะเบียนเพื่อรับมาตรฐาน SHA  ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandsha.com เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การลงทะเบียนรับมาตรฐาน SHA เป็นไปด้วยความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ ททท. จึงได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน SHA สำหรับผู้ประกอบการทั้ง 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  2. โรงแรมที่พัก และสถานที่จัดประชุม  3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว  4. ยานพาหนะ  5. บริษัทนำเที่ยว   6. สุขภาพและความงาม  7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า  8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว  9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และ  10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้โดยตรง ณ บริเวณลานจอดรถชั้น G อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ที่เดินทางมายื่นสมัครจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในวันราชการ ขอความร่วมมือในการเดินทางด้วยรถสาธารณะ

ผู้ประกอบการที่ยื่นสมัครรับตราสัญลักษณ์ SHA ต้องเตรียมไฟล์ภาพถ่ายมาตรฐานการให้บริการ
ตามหัวข้อและรายละเอียดการสมัครของสถานประกอบการแต่ละประเภทกิจการ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailandsha.com/checklist_example และไฟล์เอกสารสำคัญของสถานประกอบการ เช่น เอกสาร   การจดทะเบียนตามประเภทของกิจการ เป็นต้น (รับไฟล์เอกสารเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

Related posts