ล่องเรือรอบเกาะ เลาะอุทยานประวัติศาสตร์..อยุธยามรดกโลก ตอนที่ 1

ล่องเรือรอบเกาะ เลาะอุทยานประวัติศาสตร์..อยุธยามรดกโลก ตอนที่ 1

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ เมืองกรุงเก่า.อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกด้วยรถยนต์ใกล้นิดเดียว เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำความอุดมสมบูรณ์มีมากมาย เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน. ยังเหลือร่องรอยให้เห็น นักเที่ยวทั่วโลกเดินทาง เพื่อมาเก็บความสวยงามยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาสมัยรุ่งเรือง. เพื่อย้อนรำลึกถึงความยิ่งใหญ่

…นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้ว

อยุธยา. ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ. กับการย้อนรอยสู่ความเป็นวิถีของชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ในเกาะพระนครศรีอยุธยา. มีเรื่องราวเล่าขานไม่รู้เบื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานพระนครศรีิยุธยา อยากเปิดตลาดการท่องเที่ยวแนวใหม่ เที่ยวรอบเกาะ เลาะอุทยานประวัติศาสตร์ กินอาหารชั้นดีอร่อย

1-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84     4-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84

6-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84

…เราเช่าเหมาเรือหางยาวลำหนึ่งใหญ่พอประมาณบรรทุกได้ร่วมสิบคน. เพื่อเป็นพาหะในการล่องเรือ จุดแรกที่เราไปคือ วัดแค อยู่บนเกาะลอย เกาะที่ใหญ่ที่สุด มีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน.ทั้งแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา วัดแค ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพระราชทานกัลปนาแก่หัวเมืองพะโค๊ะ ได้นิมนต์ หลวงปู่ทวด พระภิกษุชาวใต้ทีีโด่งดังจากอิทธิปาติหาริย์ผู้มีอภิญญาสูงจนได้รับสมญานามว่า หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ท่านมาจำพรรษาวัดแค มาอย่างยาวนาน รวมถึงการร่วมทำสังคายนาพระไตรปีฎก. ซึ่งนำเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมชำระพระธรรมวินัย

     3-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84

..วัดแค ยังมีรูปปั้นของหลวงปู่ทวด วัดนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยชุชมชาวอยุธยาดั้งเดิม วัดนี้มีโบสถ์ที่ใช้ทำพิธีปลุกเสกยันต์คงขลัง มีรูปลอบเหมือนหลวงปู่ทวดในโบสถ์  ส่วนหน้าโบสถ์ยังมีพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะลพบุรี ภายในวัดร่มรื่นน่าศรัทธา. เรากราบนมัสการแล้ว อำลาเพื่อเดินทางไปยังวัดตองปุ วัดโบราณอีกแห่ง แม้จะไม่ได้อยู่บนเกาะ. แต่เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวัดหนึ่ง มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาก

2-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%84     rsz_%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b82

rsz_%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b85     rsz_%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b8333

rsz_1%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b84

rsz_%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b81

….วัดตองปุ. เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยอุปัฏฐากวัดนี้ หลังจากที่พระมหาเถระคันฉ่อง.มาแจ้งสมเด็จพระนเรศวรว่าจะถูกลอบปลงพระชนม์  ท่านจึงข้ามแม่น้ำสะโตงแล้วใช้ พระแสงปืนยิงข้ามแม่น้ำถูกแม่ทัพพม่าจนเสียชีวิต แล้วนิมนต์พระมอญชาวรามัญมหาเถรคันฉ่อง นำมาจำพรรษาที่วัดตองปุ  ซึ่งท่านได้สร้างโบสถ์มหาอุดเอาไว้  ต่อมามีการบูรณะใหม่โบสถ์หลงยี้บรรจุหลวงพ่อโตเอาไว้ นอกจากนี้ทางวัดยังมีอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร และ มีหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำบนอาศรมหน้าวัดหันหน้าลงแม้น้ำ.วัดนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มหาเถรคันฉ่องจำพรรษาอยู่วัดนี้

12-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%a2

…เราข้ามจากวัดตองปุไปยังวัดช่องลม วัดที่ถือว่าเป็นเกาะเล็กที่สุดในอยุธา มีชุมชมชาวมอญหรือรามัญอาศัยอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น วัดนี้มีโบสถ์บรรจุ หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีหลวงพ่อนิล. หลวงพ่อหมอ แต่ละองค์มีความแตกต่างกัน ยังมีพระพุทธรูปยิ้มอีกองค์ พระพุทธรูปทุกองค์เป็นศิลปะรามัญโดยชาวมอญปั้น. ชุมชนแห่งนี้เคนขพระราชทานทุนทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วทรงสร้างกำแพงเขื่อนปัองกันการกัดเซาะของแม่น้ำมาจนถึงวันนี้

13-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%a1

…เสร็จภาระ3วัดไปแล้ว คราวนี้เราจะล่องเรือรอบอยุธยา

แต่คงต้องเล่าต่อกันอีกครั้งในคราวต่อไปว่าเจออะไร.

Related posts