ตอกย้ำความมั่นใจ สำหรับลูกค้า BAAC (Bangkok Anti aging Center )คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

พื่อเป็นการ ยืนยัน ถึงคุณภาพ ศักยภาพและการให้บริการ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ของ BAAC (Bangkok Anti aging Center )คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย ได้รับ เกียติร และ ความไว้วางใจ. โดย คุณดำรงค์ศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผู้บริหารบริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด เซ็นต์สัญญาร่วมกับ Yunan Investment Group จากประเทศจีน ในการร่วมมือกันทางการแพทย์และส่งเสริมกิจกรรมด้านตลาดร่วมกัน…


ซึ่งถือเป็นโอกาส อย่างดียิ่ง ที่จะได้พิสูจน์ ให้พี่น้องประชาชนชาวไทย และ ภูมิภาคเอเชีย รวมถึงทั่วโลก ได้เห็นศักยภาพ ขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ในสุขภาพ ของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เหมือนดังเช่นคนในครอบครัว ประเทศมหาอํานาจ อย่าง ประเทศจีน จะตัดสินใจ ร่วมธุรกิจ กับ ใครนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ เรื่องของสุขภาพ และชีวิตเป็นสำคัญ เพราะ ประเทศจีนมีกฎหมายที่รุนแรงมาก ต้องขอขอบคุณYunan investment group ที่ได้กรุณาให้เกียรติ และให้ความไว้วางใจ ร่วมธุรกิจ กับBAAC (Bangkok Anti aging Center)

รวมถึงการพัฒนาทางด้าน องค์ความรู้ ทางการแพทย์ ที่จะ แลกเปลี่ยน ร่วมมือ กันระหว่างทั้งสององค์กร ในการดูแลสุขภาพ ของผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เสมือนหนึ่งคนในครอบครัว ดังสโลแกนที่ว่า “สุขภาพที่ดีของท่าน คืองานของเรา” และขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ได้มั่นใจกับการบริการ รวมถึงการคัดสรร การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ อย่างสูง โดยสั่งตรงจากประเทศต้นทาง เฉพาะเหตุนั้นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดำรงศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผู้บริหาร BAAC กล่าว

Related posts