กรมการค้าภายใน จัดงาน “รณรงค์บริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจ” ที่ตลาดไท

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับพันธมิตร และ สมาคมภัตตาคารไทย จัดงาน “รณรงค์บริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจ” เพื่อสนับสนุนการบริโภคผักปลอดภัย ณ บริเวณลานผักและผลไม้ ตลาดไท ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2526

โดยมี คุณวิชัย โภชนกิจ  อธิบดีกรมการค้าภายใน มาเป็นประธานเปิดงาน  มีคุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย และฝ่ายบริหารของตลาดไท เข้าร่วมงาน

การจัดงาน สนับสนุนการบริโภคผักปลอดภัย ใน ช่วงเทศกาลกินเจครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรมีช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายผลผลิต พืชผักผลไม้ เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนผู้ประกอบการ ภัตตาคารร้านอาหารก็สามารถคัดเลือกสินค้าที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสด ใหม่ ได้ตรงกับความต้องการ  สุดท้าย ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่มีความสดใหม่ในราคายุติธรรมด้วยเช่นกัน

สำหรับ กิจกรรมไฮไลท์ มีการแข่งขันการประกอบอาหารเจจากร้านอาหารขึ้นชื่อพร้อมมอบโล่รางวัลชนะเลิศ มีการเชิดสิงโตและเชิญ เชพอุทัย ตันตระกูล จากร้านอาหารปุ้ม 3 จังหวัดน่าน,

 เชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะ-ไช-พงษ์ จาก SDG  PGS Organic สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และเชฟกันต์ นันท์ธนะวานิช จากโรงเรียนไทยเชฟ มาร่วมปรุงอาหารเจเมนู “หมี่ซั่ว กระทะยักษ์” แจกจ่ายให้ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานได้ชิมฟรี มีการจำหน่ายอาหารเจปรุงสำเร็จ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าออแกร์นิค รวมกว่า 43 คูหา

Related posts