น้ำมันรำข้าวคิง จัดพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย”

น้ำมันรำข้าวคิง จัดพิธีมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย คุณค่าของข้าวไทย

“กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายประวิทย์  สันติวัฒนา กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และผู้อำนวยการสายธุรกิจอาหาร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด  พร้อมด้วย นายดาว  วาสิกศิริ  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด และพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายจากโครงการประกวดภาพถ่าย คุณค่าของข้าวไทยครั้งที่ 2 เพื่อเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทยผ่านศิลปะภาพถ่าย และส่งเสริมให้สาธารณชนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของ ข้าวไทย และเกิดความซาบซึ้งในความผูกพันและความเชื่อมโยงของข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้กำหนดเป็นใน 2 หัวข้อ คือ ความงามของข้าวไทย เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความงดงามของข้าวไทย อาทิ เมล็ดข้าว รวงข้าว รวมถึงความงดงามทางภูมิทัศน์ของทุ่งข้าว โดยมีคนเป็นองค์ประกอบ หรือไม่มีก็ได้ นอกจากนี้อาจเป็นภาพที่มีข้าวเป็นองค์ประกอบอย่างสร้างสรรค์และ วิถีข้าว วิถีไทย เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวนาไทย หรือคนไทยที่มีความเกี่ยวพันกับข้าวไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการกินข้าวของคนไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

 

8daf75c4-3ad6-4e3d-9290-3bf3c3965dde     38428697

1fa121b4-b67f-4f8d-8504-fe3d0a013c74     38428698

Related posts