วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 เกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1_resize

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 เกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้คัดเลือกและมอบรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ให้กับนายทวีพงษ์ วิธีจงเจริญ (ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดปทุมธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) เจ้าของอู่ทวีพงษ์เซอร์วิส เขตห้วยขวาง จากการคัดเลือกบุคคลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561

2_resize 3_resize

4_resize 5_resize

7_resize 8_resize

6_resize

9 10

11 12

  โดยภายในงาน  มีจิตอาสา จากหลายหน่วยงาน  อาทิ นักร้อง วงดนตรีจากกรมประชาสัมพันธ์มาให้ความบันเทิง  และ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มามาปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย

 14 15

16 17

13 18

Related posts