“ของขวัญ”คว้ารางวัล งาน“Catholic Media Award 2018”

“ของขวัญ”คว้ารางวัล งาน“Catholic Media Award 2018”

 

คุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการบริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ได้เข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี 2561 ในงาน Catholic Media Award 2018 ซึ่งจัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิคประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ผลิตสื่อที่ดี มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม และส่งเสริมคุณธรรมในสาขาต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เกิดสำนึกมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม

โดยภาพยนตร์ไทย เรื่อง “ของขวัญ” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดเป็นเรื่องราว เพื่อส่งต่อ และหล่อเลี้ยงพลังใจให้คนไทยทั้งประเทศในการใช้ชีวิตต่อไป ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล “สื่อมวลชนดีเด่นในสาขาภาพยนตร์ไทย”

 

1gift-poster

 

 

Related posts