ประชุมเสนอชื่อ นางสาว กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคภาคีเครือข่ายไทย

1paak12

ประชุมเสนอชื่อ นางสาว กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคภาคีเครือข่ายไทย

 

วันที่ 5 พ.ย.61 ประชุมก่อตั้งพรรคภาคีเครือข่ายไทย จัดงานที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอชื่อ
นางสาว กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ หญิงแกร่งหัวใจเหล็ก ให้เป็นหัวหน้าพรรค พร้อมสู้ศึกสนามการเลือกตั้งกับ ตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมือง ในนามพรรคภาคีเครือข่ายไทย โดยมีสโลแกนว่า 1 คะแนนแทนคุณ โดยมุ่งเน้นสิ่งที่ทำได้ไม่ขายฝัน ให้ประชาชน นโยบายหลักของพรรคคือ ยกระดับอาชีพทุกอาชีพ ให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเสมอและทัดเทียมกันโดยมีกฏหมายรองรับ และพร้อมกันนี้จะได้น้อมนำแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ในการมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นหลัก ในการทำงาน

 

20181106_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%98_0030

1paak2     1paak10

1paak7     1paak9

1paak4     1paak3

1paak8     1paak1

1paak6     1paak11

1paak5

Related posts