Disruptive Technology มีผลกระทบกับแรงงานไทยหรือไม่

Disruptive Technology มีผลกระทบกับแรงงานไทยหรือไม่

การนำ Disruptive Technology มาใช้ เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น จึงมีผลกระทบกับแรงงานไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้แรงงานไทยกลัวที่จะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ หรือ AI
คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างเเห่งประเทศไทยเเละกรรมการสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติ ทั้งยังดำรงตำเเหน่งประธานพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล พาร์ค (SEP) กล่าวว่า ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดำรงชีวิต และในด้านธุรกิจต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มผลผลิตให้กับวงการอุตสาหกรรมในประเทศ ไม่ได้เข้ามาแย่งงานแรงงานไทยอย่างที่คิดกัน แต่แรงงานไทยต้องปรับตัวในการทำงาน ต้องพัฒนาฝีมือ ทักษะเพื่อทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ และต้องศึกษาการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมไปถึงเอไอด้วย
DATA Analytics Raising Employment (DARE) คือศาสตร์ที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ หาความต้องการของลูกค้า เทรนด์การตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และนำไปสู่การทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่เทรนด์ของโลกกำลังมาแรงในขณะนี้ ตลาดปัจจุบันนี้มีแนวโน้มการจ้างงานที่สูงขึ้นมากสำหรับนักเรียน นักศึกษาที้มีพื้นฐานด้าน data analytic ต่อไปการจ้างงานจะคัดที่ความสามารถและทักษะมากกว่าวุฒิการศึกษา “สถาบันการศึกษาคือผู้ผลิตต้องมีการวางแผนการผลิตตามขั้นตอน ให้ตรงกับผู้ใช้คือกลุ่มบริษัทต่างๆหรือเจ้าของกิจการมากขึ้น เพื่อผลิตบุคคลากรให้ตรงกับความต้องการของอนาคตและตรงกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นการทำงานกับ Robot หรือ AI ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการว่างงานได้มากขึ้น”
และเทคโนโลยี 5G กำลังเข้ามาแทนที่ 4G ในอีก 1 ถึง 2 ปีต่อจากนี้ไป จะทำให้เทคโนโลยีมีความเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัว เทคโนโลยี 5G จะทำให้เอไอและเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปเร็วมาก แรงงานไทยต้องปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทัน เพราะเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนที่ต่ำลง และจะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

42209

 

จากข้อมูลของ คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ดังกล่าว ทำให้สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันแก้ไขและลดปัญหา จึงเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมผลักดันคุณภาพแรงงานปัจจุบันให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อลดปัญหาการจ้างงาน หากแรงงานไทยยังไม่พัฒนาตัวเอง เรียนรู้และปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพแรงงานไปพร้อมๆ กับระบบเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จะก่อให้เกิดปัญหาช่องว่างและปัญหาคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่หันมาใช้ระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็วและลดต้นทุนค่าแรง ดังนั้นแรงงานไทยจำเป็นที่ทางด้านสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (Ecot) ซึ่งนอกจากจะดูแลนายจ้างมาแล้วกว่า 42 ปี ยังมุ่งเน้นในการช่วยเหลือ ให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง และการพัฒนาแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยพัฒนาทันต่อสังคม เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำระดับสากลต่อไป

 

 

 

 

Related posts