พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับ ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ เป็นประธานในงาน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

_11730974

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับ ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ เป็นประธาน

ในงาน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

 

ในวันอาทิตย์ที่ ๗ ต.ค. ๖๑ :  พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับ ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นประธานในงาน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑  จัดโดย สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และ มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

 

_11730972     _11730973

_11730975     _11730977

_11730979     _11730980

_11730981     _11730982

_11730983     _11730984

_11730985

 

Related posts