ศรีสุริโยทัยสมาคม จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล หาทุนพัฒนาการศึกษา

0

ศรีสุริโยทัยสมาคม จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล หาทุนพัฒนาการศึกษา

ศรีสุริโยทัยสมาคม โดยคุณวรางคณา สุเมธวัน นายกสมาคม  เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง  โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวคือ

คุณพรรณี ศรีสุวรรณนิติ อุปนายกฝ่ายจัดหารายได้ , ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ อุปนายกคนที่ 2  และ ดร.จินตนา ศรีสารคาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ในฐานะอุปนายกคนที่ 1

1

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศาล มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19  สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ Blu-O-Rhythm สยามพารากอน กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไปพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ทั้งในด้านการศึกษา บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน

2

โดยการแข่งขันนั้น ได้แบ่งเป็นทีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ 10,000 บาท  และทีมทั่วไป ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง  กรุงเทพฯ

3 4

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูนุชจรี โทร.093-3742787, ครูอัญชลี โทร.083-0478920 และครูดวงสุรีย์ โทร. 061-6266699

Related posts