พาณิชย์! ประกาศความพร้อมเปิดเวทีให้ Micro SMEs ขนของดีภาคกลางและภาคตะวันออกมาโชว์และจำหน่ายในงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018’ มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

1moc2

พาณิชย์! ประกาศความพร้อมเปิดเวทีให้ Micro SMEs

ขนของดีภาคกลางและภาคตะวันออกมาโชว์และจำหน่ายในงาน

 ‘MOC Biz Club Expo 2018’ มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมในการเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการจากภาคกลางและภาคตะวันออก ขนสินค้าเด็ดๆ จาก…จังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า สร้างความเข้มแข็ง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากอย่างยั่งยืน

 

1moc1

 

​นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 นี้เป็นคิวของภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นการแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ที่จะช่วยเป็นสะพานในการเชื่อมโยงธุรกิจระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างองค์ความรู้นำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการที่จะนำไปต่อยอดทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่สมาชิกเครือข่ายฯ ให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่สากล (Connect to the World) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

1moc3

1moc5     1moc6

 

“การจัดงานตลอด 3 วัน จะประกอบด้วย

1) งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในภาคกลางรวมตะวันออก

2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางการค้า และพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ

3) การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด การเงินฯ และ

4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 

1moc7

1moc8     1moc9

 

สำหรับงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ถือเป็นแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy) อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ มีการนำสินค้าของดีประจำภาคกลางและภาคตะวันออก อาทิ เครื่องเบญจรงค์ลายทองหัตถศิลป์มือช่างไทยของนนทบุรี, ทุเรียนบาร์ สินค้าทุเรียน แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของจันทบุรี, หม้อแกงคัพของเพชรบุรี และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เช่น ผู้ที่ซื้อสินค้าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวนกว่า 4 เส้นทุกวัน และลุ้นรางวัลใหญ่ เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุกๆ 300 บาท และสินค้าลดราคาในช่วงโปรโมชั่นนาทีทอง รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้างสีสันภายในงานฯ ครั้งนี้อีกด้วย”​

 

1moc10     1moc11


รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน “MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” จะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคกลางและภาคตะวันออก และสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยให้ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายย่อย

Micro SME ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกัน นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการทุกระดับที่กำลังมองหาโอกาสทางการค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดจนประชาชนทั่วไปที่จะได้เลือกชมและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคกลางและภาคตะวันออก

​ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน โทร. 0 2547 4445 หรือ เว็บไซต์ www.bizthai.org

 

1moc15     1moc16

 

Related posts