สโมสรโรตารี่จดคู่มิตร

204127

สโมสรโรตารี่จดคู่มิตร

 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ จาโรพิศาลสมบัติ นายกสโมสรโรตารี่พญาไท ร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีลาดพร้าวพร้อมทั้งจดคู่มิตร ระหว่างสโมสรโรตารี่พญาไทกับสโมสรโรตารี่ลาดพร้าว นอกจากนี้ยังมีการจดคู่มิตรระหว่างสโมสรโรตารี่ลาดพร้าวกับสโมสรโรตารี่นราธิวาสภาค 3340 สโมสรโรตารี่เลย ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

204153

Related posts