ร่วมฟังเสวนาฟรี “Business Transformation โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน”

1jumc1

1drivea2

ร่วมฟังเสวนาฟรี “Business Transformation โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน” 

 

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ“Business Transformation” (บิซิเนส ทรานส์ฟอร์เมชั่น)”โลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน โดยผู้รับรางวัล JUMC STAR 2018 Excellence   คุณรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด, คุณธกานต์ อานันโทไทย  Co-founder Globish Academia, คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-founder Ricult และบรรยายพิเศษ”  ให้คุกกี้ทำนายกัน” โดย คุณจิรัฐ บวรวัฒนะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท ออฟฟิศ จำกัด ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย

 

 

 

Related posts