Bmyself789.Group จัดสัมมนา รวมพลัง Sme ไทยไปทำตลาดในลาว ได้รับการตอบรับดี

1bmy1

Bmyself789.Group จัดสัมมนา

รวมพลัง Sme ไทยไปทำตลาดในลาว ได้รับการตอบรับดี

Bmyself789.Group จัดงาน รวมพลัง Sme แบรนด์ไทย ตีออนไลน์ขายประเทศลาว โดยรวมรวม เจ้าของแบรนด์ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดใน  CLMV  ( กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม )

1bmy2

คุณขวัญ กัญนิช  พาสุรพลกุล (ซ้าย) และ คุณนภชนก  คนคล่อง (ขวา)

คุณขวัญ กัญนิช  พาสุรพลกุล  CEO บ.บีมายเซลฟ์ 789 กรุ๊ป จำกัด  ได้เล่าถึงการเปิดธุรกิจในลาว ตั้งแต่เรื่ิมต้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จ พร้อมกับเริ่มช่องทางใหม่ในการนำแบรนด์อื่นๆเข้าประเทศลาว โดยการเปิด Logistic ที่ส่งถึงมือลูกค้า และเก็บเงินหน้าบ้าน ( เป็นเจ้าแรกในประเทศลาว ) เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา เป็นที่สนใจของ  Sme แบรนด์อื่นๆเข้ามาปรึกษามากมาย และเพื่อเพิ่มความเข้มของธุรกิจด้วยการนำโปรปลา นภชนก  คนคล่อง  โค้ชออนไลน์มืออาชีพ ( มากกว่า 17 ปี ) เข้ามาเป็นที่ปรึกษาแบรนด์ต่างๆที่เริ่มทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้เปิดตลาดออนไลน์ใน CLMV อย่างมีผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ภายใน 1 – 2 เดือนเป็นช่วงที่ตีตลาดออนไลน์อาเซียนแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

1bmy4     1bmy3

นอกจากนี้ ทีมงาน Bmyself shipping ในประเทศลาวได้เพิ่มจำนวนขี้นเรื่อยๆทั้งคนไทยและคนลาว เพื่อขยายการบริการ shipping ถึงมือลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับ และนำแบรนด์อื่นๆเข้าไปเติบโตในประเทศลาว เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ที่มีปัญหาหยุดนิ่งในปัจจุบันของประเทศไทย

1bmy5

Related posts