ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ (ตู่ เมตตา) รับโล่ห์ผู้บำเพ็ญประโยชน์และเสียสละแด่พี่น้องมุสลิม

775623

ร้อยเอก เมตตา เต็มชำนาญ (ตู่ เมตตา) รับโล่ห์ผู้บำเพ็ญประโยชน์และเสียสละแด่พี่น้องมุสลิม

 

ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ (ตู่เมตตา) รับโล่ห์ผู้บำเพ็ญประโยชน์และเสียสละแด่พี่น้องมุสลิมด้วยดีเสมอมา จากๆ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมี คุณธัญญา เต็มชำนาญ(น้ำฝน) คุณณพช หวังอับดุลเลาะห์ประธานฝ่ายจัดหารายได้ อิหม่ามสมชาย ดิสเลน เลขาธิการจัดงาน อิหม่ามกำนันปรีดา เชื้อผู้ดีและดร. ฤทธิ์ ลือชา ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน อิหม่ามกาม้าม ซอเซวี่ ดร.ทัศนีย์ ชลายนเดชะ บังหอมวาสนา บัวเจริญ อนุกรรมการ และพี่น้องกลุ่มเมตตาธรรมร่วมแสดงความยินดีที่เมาลิดกลางหนองจอก

 

775627     775630

775628     775631

775632     775634

775637     775638

775639     775633

775641

 

 

Related posts