สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาการจัดงานฉลองโรงเรียนครบ 60ปี

s__43401952

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาการจัดงานฉลองโรงเรียนครบ 60ปี 

 

พิมพ์พร พิทักษ์พูลสิน ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา และกรรมการสมาคมศิษย์ซล-วรย-ซค ร่วมประชุมปรึกษาการจัดงานฉลองโรงเรียนครบ 60ปี เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างครูในอดีตและครูปัจจุบัน รวมถึงร่วมแสดงความกตัญญูครูที่เกษียนอายุแล้ว และเพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์

 

 

 

Related posts