พุทธศาสตร์อินทรีย์ใน จ.ศรีสะเกษ

4-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad

พุทธศาสตร์อินทรีย์ใน จ.ศรีสะเกษ

 

กลุ่มมหานครอินทรีย์​ รวมตัวกันสร้างผลิต​ภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์เกิดในจังหวัดศรีสะเกษ​ ได้รวบรวมเอาเกษตกรหลายกลุ่มเข้ามาร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเกษตรทุกรูปแบบ​หันมาพึ่งพาเกษตรอินทรีย์​ ลดละเลิกเกษตรเคมี​ ซึ่งมีอยู่แพร่หลายนานหลายทศวรรษ​ด้วยการทำสารหมัก​ น้ำหมัก​อินทรีย์ วัชพืชหมักเป็นสารตั้งต้นของเกษตรอินทรีย์​ ซึ่งได้รับการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง​ จนมั่นใจว่าสิ่งที่ได้วิจัยมาสามารถนำผลต่อยอดไปสู่เกษตรอินทรีย์​ได้อย่างมั่นคงและเผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นอย่างมากมายกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง

 

1-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97     2-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad

3-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad     5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad

 

นายพิเชษฐ์​  พรมโสภา​ นำเอาศาสตร์พระราชา​ ผสมผสานกับพุทธศาสตร์อินทรีย์ ​สามารถ​นำมาขยายผลต่อชุมชนในอำเภอกันทรารมย์​และพื้นที่ใกล้เคียง​ กระจายไปสู่ชุมชนต่างๆให้กว้างขวางยิ่งขึ้น​ การทำน้ำหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี​ สามารถลดต้นทุกพืชที่ได้รับสารอินทรีย์นี้​เจริญเติบโตงอกงามไม่สร้างมลพิษและสารตกค้างในพืชผัก​ ทำให้การผลิตน้ำหมักชีวภาพได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากมาย​ จนกลายเป็นจุดจับตาของพ่อค้าปุ๋ยเคมีที่เคยได้รับความนิยม​ ลดลงไป หันกลับมาใช้น้ำหมักอินทรีย์ จากพืชผักเป็นชีวภาพออแกนิกส์ไม่สร้างมลพิษให้ตกค้าง​ และ​สิ่งแวดล้อมสะอาด

 

6-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%9a     7-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%9a

8-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%9a     10-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%9a

 

นอกจากการสร้างน้ำหมักอินทรีย์​ ทางกลุ่มยังมีผู้เข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการเกษตรเช่น​ นายวีระ​ ศรีสด​ ​เจ้าของฟาร์มเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง ผู้มีประสบการณ์หลากหลาย​จากการเลี้ยงปลาดุกอเมซอนของบราซิล​ให้เติบโตด้วยการผสมเทียมในบ่อปูน​

​ นอกจากจะเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลาหลายชนิดแล้ว​ คุณวีระยังมีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์​ เลี้ยงกบส่งขายปีละหลายสิบตัน​สร้างรายได้เป็นอย่างดี​ มีโอกาสไปเป็นวิทยากร ในท้องที่ของจังหวัดศรีสะเกษและทุกอำเภอ ถ้าขอมาจะไปเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกร

 

12-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94     11-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94

13-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94     14-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%94

 

นายอนุพงษ์​ เผ่าไทย​ เจ้าของอินทิราฟาร์ม บ้านหนองทานน้อย ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นศูนย์การเรียนรู้​ในเรื่องการเพาะเห็ดสารพัดชนิด​แม้แต่เห็ดหลินจือ ก็สามารถเพาะได้​ ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องการเพาะเห็ดทุกขั้นตอน​ จึงต้องเดินทางไปเป็นวิทยากร ​ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง​ ที่ฟาร์มเพาะเห็ดแห่งนี้​ ได้สาธิตการนำวัสดุทุกอย่างที่นำมาเป็นตัวเชื่อมในการเพาะเห็ด​ ซึ่งสามารถมาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง​ หากจะสร้างฟาร์มเห็ด​ก็ย่อมทำได้โดยเป็นสมาชิกแล้วซื้อก้อนเห็ดสำเร็จรูป สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดได้ด้วยตัวเอง​ ซึ่งทางฟาร์มแห่งนี้ยังรับซื้อเห็ดคืนในราคาประกัน​ ถ้าอยากเรียนรู้หรือทำอาชีพเพาะเห็ดขายต้องมาเรียนที่นี่​ มีครบวงจรในการเรียน​รู้การเพาะเห็ดได้ทุกขั้นตอน​และนำมาเป็นอาชีพเสริมได้​มีผลกำไรมากมายเป็นที่น่าสนใจ

 

192031     192032

15     16

17     18

19     192030

21     20

Related posts