อุมาดาห์ จำนงค์เขต ร่วมประชุมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

s__4931682

อุมาดาห์ จำนงค์เขต ร่วมประชุมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม

 

อุมาดาห์ จำนงค์เขต ที่ปรึกษาสมาคมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ร่วมประชุมสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยหัวข้อการประชุม “ไทยเวียดนามมุมมองแห่งมิตรภาพ”(Thai-Veitnamese:A Friendly Look) ณ.ห้องวิเทศสโมสรส่วนที่ 2  กระทรวงต่างประเทศ

 

s__4931683

Related posts