“นานมีบุ๊คส์”ประกาศ! ผู้ชนะรางวัล“แว่นแก้ว” ครั้งที่ 13

“นานมีบุ๊คส์”ประกาศ! ผู้ชนะรางวัล“แว่นแก้ว” ครั้งที่ 13

นานมีบุ๊คส์ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 13 มีผลงานอันทรงคุณค่า 12 ผลงาน ใน 4 ประเภทงานเขียน ประกอบด้วย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศ นำโดย “สุขใจในวันน้ำท่วม” โดย หทัยชนก เชียงทอง และ สุทัศน์ ปาละมะ ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้  2 รางวัล รางวัลชนะเลิศเป็นของ “เจ้าสิงโตโมโหโทโส” โดย ยุวดี สุวรรณศักดิ์ ประเภทนวนิยายเยาวชน 5 รางวัล ส่วนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือเรื่อง “เด็กชายผู้ระบายสีฟ้าไม่เป็น” โดย รุจรวี นาเอก ด้านสารคดีสำหรับเยาวชน 1 รางวัล เรื่อง “มากกว่าชา” โดย ภูพิงค์ มะโน คว้ารางวัลชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว”เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ มอบรางวัล ให้ 15 นักเขียนคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์, ชมัยพร แสงกระจ่าง, โตมร ศุขปรีชา ฯลฯ พร้อมพูดคุยถึงการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล โดย ธิดา พิทักษ์สินสุข,  รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, ผกาพันธุ์ วีระสิงห์ งานจัดขึ้น ณ อาคารนานมีบุ๊คส์ สุขุมวิท 31

 

 

 

Related posts