สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี ’61

สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี ’61

(10-11 มกราคม 2561) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในชื่องาน “ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี’61” สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย เพื่อเป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน พร้อมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และน้องๆ กว่า 3,200 คน จาก 13 โรงเรียนใน จ.ปทุมธานีและใกล้เคียง ณ ดินแดนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย โดยมี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ร่วมในงาน

 

02-%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8_%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5_%e0%b8%a3

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่ง สวทช. จัดงานวันเด็กมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงานมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ที่แฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน ที่เด็กๆ จะได้รับทั้งความเพลิดเพลิน และได้จุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ โดยปีนี้งานมีชื่อว่า “สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย” ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ ตามรอย..พ่อหลวง แกล้งดิน..ให้เป็น ? ฝนมาจากไหน เรือใบฟองน้ำแสนสนุก มหัศจรรย์เปลี่ยนดิน ปลานิลของพ่อ ออมเงินได้..ง่ายนิดเดียว กินดีมีสุข นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ สีสัน หรรษา รถไฟฟ้ามหาสนุก ต่อติดตะเกียงโซล่าเซลล์ รอบรู้เห็ดในประเทศไทย ไข่มุกป๊อบ kawaii กล้วยไม้ในบ้าน สนุกสุดหรรษากับอาณาจักรสัตว์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่ๆ ชาว สวทช. จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ อย่างเต็มที่

 

03%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97     04%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97

         นอกจากนี้ สวทช. ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรร่วมจัดฐานกิจกรรม ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต บริษัท ซี พี เมจิ จำกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท VR Recreator จำกัด และได้รับการสนับสนุนของขวัญเพื่อมอบเป็นของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานจากพี่ๆ พนักงาน สวทช. และจากบริษัทผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รวมทั้งการสนับสนุนของรางวัลจากบริษัทต่างๆ จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

 

05%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97     06%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97

         สำหรับปีนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนจารุศรบำรุง โรงเรียนทวิวิชช์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 โรงเรียนธัญวิทยา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) โรงเรียนวัดป่างิ้ว โรงเรียนศรีจิตรา โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล และโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,200 คน

 

07%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97     08%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97

         ฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับน้องๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมแกล้งดิน…ให้เป็น ? ให้น้องๆ ปั้นดินที่จัดเตรียมไว้ให้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ตามที่จินตนาการ กิจกรรมไข่มุกป๊อป kawaii เป็นการทำอาหารรูปแบบแปลกใหม่ที่นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหาร ทำให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้น โดยการทำไข่มุกป๊อปเป็นตัวอย่างของการใช้เทคนิคทำของเหลวให้คงรูปทรงได้และจับตัวเป็นเจลนิ่มๆ ซึ่งผิวนอกที่เป็นเจลจะห่อหุ้มของเหลวไว้ เช่น น้ำผลไม้ โยเกิร์ต เมื่อน้องๆ กัดทานเม็ดเจลแล้วของเหลวที่อยู่ภายในจะแตกออกมาในปาก เป็นลักษณะการเรียนรู้อาหารโมเลกุลนั่นเอง กิจกรรมรอบรู้เห็ดในประเทศไทย ให้น้องๆ ต่อจิ๊กซอว์รูปเห็ดในประเทศไทย พร้อมทั้งอธิบายลักษณะ ความสำคัญ และประโยชน์ของเห็ดต่างๆ กิจกรรมต่อติดตะเกียงโซล่าเซลล์ ให้น้องๆ ได้ทดลองประกอบตะเกียงโซล่าเซลล์อย่างง่ายๆ และมีการทดลองใช้งานว่าจะมีระบบใช้งานและให้แสงสว่างอย่างไร กิจกรรมรถพลังลม สอนให้เด็กๆ ได้ประกอบรถที่ทำจากกระดาษและใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อน เป็นการเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เรื่องสะเต็ม (STEM) เป็นต้น

 

09%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97

Related posts