กลุ่มรวมพลังอาชีวะใส่ช็อปทำความดี ร่วมกับผู้พันเบิร์ด ทำกิจกรรม CSR เพื่อน้อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พ.ย 2565 พันเอกวันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด)  จิตอาสา 904 และนางธัญรัศม…

Read More

พฤกษา เปิดโครงการ สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ชูต้นแบบ “การเล่น” วิถีธรรมชาติ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างความพร้อม สู่การเริ่มต้นชีวิตครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

               พฤกษา เดินหน้าสานต่อแนวคิด “บ้านหลังแรก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” มุ่งให้ความสำค…

Read More

ผู้ว่าการรถไฟฯ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน นายนิรุฒ มณีพันธ์ …

Read More

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ ท่านบุนแฝง พูมมะไลสิด รมว. สาธารณสุข สปป.ลาว ในโอกาส เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์เตรียมร่วมมือพัฒนาระบบบริการใน สปป.ลาวเพื่อให้คนทุกระดับเข้าถึง

วันที่26 พ.ย.2565 ท่านแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล…

Read More