เปิดรับสมัครแล้ว โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ 2563

โครงการส่งเสริมทำความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมในงานชลประทานกับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้า (เยาวชนรักษ…

Read More

‘เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล’ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์

‘เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล’ มอบข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ เคพีพี เอ็ม โกลด์บอล จำกัด และ ซั…

Read More