ตม.สุราษฎร์ จับกุมต่างด้าวพร้อมนายจ้าง

วันที่ 3 ต.ค.2562  ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศลผกก.ตม.จว.สุราษฎร…

Read More

จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำ โครงการ Food and Beverage innovation

โครงการ Food and Beverage innovation เป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอา…

Read More